Sémantika a kognitivní bádání (referát o práci Françoise Rastiera)

Přednáší: Tomáš Hoskovec