Limits of Knowledge - Frontiers of the Universe

Datum konání: 17. 11. 2000 - 19. 11. 2000
Místo konání: Karolinum
Ve spolupráci s FEAW - Freie Europische Akadimie der Wissenschaft
Third joint colloquium with Free European Academy of Science. Contribution: K. Rudnicki, M. Friedjung, N. Thomas (astronomy), Z. Kalva (physics), J. Bouzek, F. Karfík, L. Karfíková (mythologies and old philosophies) chair - J. Bouzek

Přiložené soubory: