The Current State of Epistemology between

Datum konání: 2. 11. 1995 - 4. 11. 1995
Místo konání: Praha
Mezinárodní konference
Chair: J. Bouzek, Z. Kalva Key participants from abroad: Caroline Bayard (Canada), Michael Kirn (BRD), Peter Matthiessen (BRD), Konrad Rudnicki (Poland), Hugo S. Verbrugh (The Netherlands), Arthur Zajonc (USA). Proceedings: "Plurality of Interpretations" (J. Bouzek, Z. Kalva, eds.) Report: CTS-96-10

Přiložené soubory: