Temná hmota, temná energie a vývoj vesmíru

Lecturers: Michael Prouza
Po řadu desetiletí byly temná hmota a temná energie pouhými spekulativní pojmy. Před dvaceti lety však pod vlivem nových pozorování vcelku nenápadně došlo k převratné změně našeho nazírání na vesmír. Temná energie a temná hmota jsou nyní sice stále tajemnými, ale rozhodně dominantními složkami energetické bilance vesmíru. V rámci semináře vysvětlím, jakým způsobem byla existence temné hmoty a temné energie potvrzena, co vše o těchto parametrech vesmíru víme a jaká je jejich role v současné kosmologii.

Video:

Loading the player ...