Mezi dvěma světy. Poslední lovci a první zemědělci perspektivou archeologického výzkumu severočeských pískovců

Lecturers: Petr Šída

If you would like to attend the seminar online, you can join at: https://zoom.us/my/ctsctvrtky.
Proměna loveckého světa ve svět zemědělský proběhla na různých částech našeho území různou rychlostí. Archeologické výzkumy pískovcových převisů posledních desetiletí přinášejí překvapivé informace o dlouhodobé koexistenci obou světů. V přednášce si ukážeme, jak může archeologie zkoumat tak odlišné komunity a co z toho plyne pro archeologickou teorii.