Antropogenní půdy a jejich chemické signály aneb příběh fosforu a dalších antropogenních prvků

Lecturers: Michal Hejcman

If you would like to attend the seminar online, you can join at: https://zoom.us/my/ctsctvrtky.
Člověk svou činností nevratně ovlivňuje půdy a sedimenty. Tam, kde sídlí, dochází k akumulaci antropogenních prvků, které nevratně ovlivňují vlastnosti půd a jejich úrodnost. Příběh antropogenních půd a vegetace na nich rostoucí je možné studovat od tropů až za polární kruh.