Mosaická fyzika: Jedna z cest raně novověké přírodní filosofie

Lecturers: Jan Čížek