2nd Academic Advisory Board Meeting - Jíloviště

Date: 13. 11. 1992 - 15. 11. 1992
Venue: Jíloviště
Doporučená témata: Seberegulující se systémy ve vesmíru (J. Palouš) Mozek, mysl, fyzika a jiné zajímavosti (I. M. Havel) Topologie a matematická teorie dynamických systémů (B. Balcar) Politická filosofie a posttotalitní společnost (M. Palouš) Obraznost a poznání (J. Moural) Jazyk, čas a prostor (P. Zima) Geologický výlet: S V. Cílkem k jeskyni Peklo