Stereotomie a stereotomická iluze v architektuře 18. stol.

Lecturers: Jiří Kroupa