Počáteční jednotka a neurčitá dvojka (možnosti rekonstrukce Pythágorejské nauky)

Lecturers: Zdeněk Kratochvíl