Kognitivní automaty, zrcadlové neurony, kogitoidy: tři klíče k pochopení činnosti mysli

Lecturers: Jiří Wiedermann