Případ Lamarck na Rádlově cesté k neobjektivistickému pojetí vědy

Lecturers: Tomáš Hermann ; Viktor Žárský