Mohou neurovědy vysvětlit mysl? Informační processing, zobrazení mozku a modely nemocné (i zdravé) mysli

Date: 26. 9. 2002 - 26. 9. 2002
Lecturers: Jiří Horáček