Súčasná architektúra ako filozofický, vedecký a umelecký text