Možnost a skutečnost jako ontologické pojmy u Aristotela

Lecturers: Ivan Chvatík