Modelový čtenář filosofických textů (aplikace jedné ideje Umberta Eca)

Lecturers: Václav Bělohradský