Opomíjený myslitel

Date: 4. 3. 2005 - 5. 3. 2005
Venue: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1; Bolzanova posluchárna, MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8

Mezioborová konference o Bernardu Bolzanovi

Pátek 4. března 2005

Jan Šebestík: Čemu se můžeme naučit od Bolzana

David Filip: Bolzanova mereologie

Josef Kordík: Studentský kaplan a kazatel

Alena Šolcová: Základy matematiky očima Bernarda Bolzana

Kateřina Trlifajová: Bolzanova reálná čísla

Fiala: Bolzanův pokus o zdůvodnění trojrozměrnosti prostoru

Sobota 5. března 2005

Pavel Materna: Bolzanova teorie pojmu viděná z dnešního hlediska

Marta Vlasáková: Bolzanova logika

Petr Urban: Bolzano a raný Husserl

Petr Vopěnka: Bolzanovy množiny

Attachments: