Martin Heidegger a čas. Heideggerova tematizace času a temporality a její místo v dějinách metafyziky

Lecturers: Marie Pětová