Jazyk v systému a v komunikaci

Lecturers: Tomáš Hoskovec