Sókratovský princip intelektuálního striptýzu

Lecturers: Julius Tomin