Machův princip jako metafyzický výzkumný rámec kosmologie: rámcuje vědu či umění?

Lecturers: Ludvík Bass