Virtuální zahrady Aristida Lindenmayera (matematické modely rostlinné morfogeneze očima biologa)

Lecturers: Fatima Cvrčková