Semináře - archiv

vše | pondělní semináře | čtvrteční semináře | staré semináře

DNA Computing

Přednáší: Paun, Georghes (18. 12. 1997)

Obecná debata - Obrana filosofie

Přednáší: Bělohradský, Václav (11. 12. 1997)

Globalizace

Přednáší: Palouš, Martin (4. 12. 1997)

Europeanization and Traditional Indian Thought

Přednáší: Bandyopadhyay , Pradeep (27. 11. 1997)

Miniworkshop on Milky Way

Přednáší: Palouš, Jan (20. 11. 1997)

Intentionality Naturalized

Přednáší: Symons, John (13. 11. 1997)

Old Persian Wisdom

Přednáší: Kaviani, Shiva (13. 11. 1997)

Ethics of Science

Přednáší: Engels, Eve-Marie; Mieth, Dietmar (6. 11. 1997)

Přelet nad planinou Nazca

Přednáší: Klokočník, Jaroslav (30. 10. 1997)

Representatives of Skövde University Discussion on Interdisciplinary Education and Research

(23. 10. 1997)

The Origin of Chaos in Dynamical Systems

Přednáší: Eckmann, Jean-Pierre (16. 10. 1997)

Biologický čas a morfogeneze

Přednáší: Cvrčková, Fatima (9. 10. 1997)

Web of Life

Přednáší: Havel, Ivan M. (2. 10. 1997)

Theses on Communicative Abundance

Přednáší: Keane, John (25. 9. 1997)

Trvale udržitelný život

Přednáší: Rynda, Ivan (18. 9. 1997)

Realismus v interpretaci uměleckého díla

Přednáší: Kouba, Pavel; Moural, Josef (11. 9. 1997)

Výběr a determinovanost v matematice

Přednáší: Zapletal, Jindřich (4. 9. 1997)

Personal Identity in Heretical Essays: Patočka in comparison with Arendt and Ricoeur

Přednáší: Bouckaert, Bertrand (28. 8. 1997)

Kulturní rozdíly a jejich vliv na komunikaci mezi lidmi

Přednáší: Kubátová, Sláva (31. 7. 1997)

Qualitative Research in Human Sciences

Přednáší: Pomichálek, Milan (24. 7. 1997)

České hospodářství v červenci 1997

Přednáší: Švejnar, Jan (17. 7. 1997)

Rozhovor o vlivu etického postoje vědce na důsledky jeho bádání

Přednáší: Chvatík, Ivan; Kalva, Zdeněk (10. 7. 1997)

Malé poučení z debaty o homeopatii

Přednáší: Havel, Ivan M. (3. 7. 1997)

raha magická, alchymistická (návštěva výstavy v domě „U Kamenného zvonu)

Přednáší: Cílek, Václav (26. 6. 1997)

Social Antropology and other things

Přednáší: Lass, Andrew (19. 6. 1997)

Three Waves: Objections to Materialism about the Mind

Přednáší: Armstrong, David (12. 6. 1997)

Sociální ekologie jako věda a jako způsob jednání

Přednáší: Blažek, Bohuslav (5. 6. 1997)

Kde začíná člověk? (přechod mezi vnějším a vnitřním světem)

Přednáší: Lánský, Petr (29. 5. 1997)

What do we know about language ?

Přednáší: Robbins, Wendy (22. 5. 1997)

Problémy s Heideggerovou autenticitou

Přednáší: Chvatík, Ivan (15. 5. 1997)

Booleovy algebry bez erotiky

Přednáší: Balcar, Bohuslav (27. 4. 1997)

Psychologie životního běhu (třesky, plesky)

Přednáší: Břicháček, Václav (17. 4. 1997)

Slavnostní zasedání VR UK u příležitosti nedožitých 90. narozenin J. Patočky

(10. 4. 1997)

Intellectual dissent in China

Přednáší: Kai-Choug-Guo, (3. 4. 1997)

About American Civil Liberties Union

Přednáší: Steinhardt, Barry (27. 3. 1997)

Supravodivost - Superconductivity

Přednáší: Svobodny, Tom (20. 3. 1997)

Politická filosofie českého baroka

Přednáší: Sousedík, Stanislav (13. 3. 1997)

Co já si myslím o virtuální realitě

Přednáší: Havel, Ivan M. (6. 3. 1997)

Svatý Vojtěch a česká cesta do Evropy

Přednáší: Třeštík, Dušan (27. 2. 1997)

Havel’s Tempation. Gender of Spirals of Power

Přednáší: Bishop, Nancy (20. 2. 1997)

Občanská cesta - diskursivita

Přednáší: Bělohradský, Václav (13. 2. 1997)

90. léta v umění - co tu je po postmodernismu?

Přednáší: Ševčík, Jiří (6. 2. 1997)

Co víme o náladách

Přednáší: Grof, Pavel (30. 1. 1997)

Dějinnost výtvarného díla

Přednáší: Matoušek, Alexander (23. 1. 1997)

Co nového ve výtvarném umění

Přednáší: Hlaváček, Ludvík (16. 1. 1997)

Research in the history of Czech dissidents

Přednáší: Hammon, Jim (9. 1. 1997)