Semináře - archiv

vše | pondělní semináře | čtvrteční semináře | staré semináře

Two Interesting Problems in Physical Science: 1) Transduction & Frequency Discrimination in Inner Ear 2) Pulsed-Laser Deposition [detail]

Přednáší: Svobodny , Thomas (16. 12. 1999)

Sókratovský princip intelektuálního striptýzu [detail]

Přednáší: Tomin, Julius (9. 12. 1999)

Co je sklo? Sklo ve vědě a v umění [detail]

Přednáší: Šesták, Jaroslav (2. 12. 1999)

I have never thought about it that way... [detail]

Přednáší: Weiss, Martina (25. 11. 1999)

From Plato to NATO: Revolutionary Ideals and Realpolitik [detail]

Přednáší: McRae, Robert (18. 11. 1999)

Machův princip jako metafyzický výzkumný rámec kosmologie: rámcuje vědu či umění? [detail]

Přednáší: Bass, Ludvík (11. 11. 1999)

O indiánských skalních malbách [detail]

Přednáší: Chládek, Stanislav (4. 11. 1999)

Estetická hodnota uměleckého falza [detail]

Přednáší: Kulka , Tomáš (21. 10. 1999)

Horizont mikrosvěta aneb jak je ochráněn 2. termodynamický zákon? [detail]

Přednáší: Holeček, Miroslav (14. 10. 1999)

Opposite Thermodynamic Arrows of Time [detail]

Přednáší: Schulman, Lawrence S. (7. 10. 1999)

Klinické neurovědy a holografická představa mozku K. H. Pribrama [detail]

Přednáší: Bojar , Martin (30. 9. 1999)

Pribramova holonomická teorie očima fyzika [detail]

Přednáší: Velický, Bedřich (23. 9. 1999)

Genetics and Epidemiology of Epilepsy [detail]

Přednáší: Anderson, V. Elving (16. 9. 1999)

Středověká alchymie a křesťanství [detail]

Přednáší: Purš, Ivo (17. 6. 1999)

The Nature of Rationality [detail]

Přednáší: Searle, John R. (10. 6. 1999)

Searle 'social facts' [detail]

Přednáší: Moural, Josef (3. 6. 1999)

K problému fenomenologické diference [detail]

Přednáší: Blecha, Ivan (27. 5. 1999 - 27. 5. 1999)

Into the Depths of a More-Than-Human World: On the Ecology of Perception and Language [detail]

Přednáší: Abram, David (20. 5. 1999)

Politics of Nature: Institutions for the Refoundations of Modernity [detail]

Přednáší: Latour, Bruno (13. 5. 1999)

Vývoj a řád (poznámky k problémům kodifikace spisovné češtiny) [detail]

Přednáší: Palek, Karel (6. 5. 1999)

Searlova čínská komnata [detail]

Přednáší: Havel, Ivan M. (29. 4. 1999)

Adam Smith on Justice, Resentment, and Liberty [detail]

Přednáší: Griswold, Charles L. (22. 4. 1999)

O Gáie (Gáia, mikrobi a vývoj biosféry) [detail]

Přednáší: Cílek, Václav; Markoš, Anton (15. 4. 1999)

Škálová osa a fraktály [detail]

Přednáší: Havel, Ivan M.; Holeček, Miroslav (8. 4. 1999)

Co je to filosofický text? [detail]

Přednáší: Bělohradský, Václav (1. 4. 1999)

Kultura lingvistiky a kultura 30. let [detail]

Přednáší: Toman , Jindřich (25. 3. 1999)

Virtuální zahrady Aristida Lindenmayera (matematické modely rostlinné morfogeneze očima biologa) [detail]

Přednáší: Cvrčková, Fatima (18. 3. 1999)

Klasický sylogismus (vyprávění o středověké logice) [detail]

Přednáší: Bendová, Kamila (11. 3. 1999)

Platon, Isokrates a sokratovská ironie [detail]

Přednáší: Tomin, Julius (4. 3. 1999)

Pribramova holonomická vize světa [detail]

Přednáší: Fiala, Jiří; Neubauer, Zdeněk (25. 2. 1999)

O králi Muži [detail]

Přednáší: Třeštík, Dušan (18. 2. 1999)

Jak současná filosofie znásilňuje vědu [detail]

Přednáší: Petříček, Miroslav (11. 2. 1999)

Natura personae [detail]

Přednáší: Palouš, Radim (4. 2. 1999)

Percolation Theory: Basic Facts and Main Questions [detail]

Přednáší: Sirugue-Collin, Madeleine (28. 1. 1999)

Některé předsudky o prostoru [detail]

Přednáší: Pultr, Aleš (21. 1. 1999)

Horizonty, měřítka a škály ve fyzice [detail]

Přednáší: Holeček, Miroslav (14. 1. 1999)

Can Quantum Computing Solve the Four Color Problem? (issues in knowledge coordination) [detail]

Přednáší: Paul, Kainen (7. 1. 1999)