Publikace

Členové CTS publikují v různých oborech texty rozmanitých žánrů, občas i za hranicemi úzce vymezené vědecké produkce. V tomto oddíle webových stránek najdete především výběr jejich nejdůležitějších publikací (viz Nejvýznamnější publikace).

Dostanete se zde také k textům, které byly uveřejněny v rámci interní edice CTS Research Reports - většinou jako první verze rukopisů či výzkumné zprávy (viz Reporty CTS).

Pokud vás zajímá úplný seznam publikací konkrétního člověka (nebo případně dostupné plné texty těchto publikací), zkuste se podívat na příslušnou osobní webovou stránku (pokud ji dotyčný má, viz LIDÉ).

Seznam publikací členů CTS můžete najít také v databázi OBD (Univerzita Karlova) a v databázi ASEP (Akademie věd ČR – pro členy Archivu Jana Patočky, FLÚ).