Reporty CTS

Zde naleznete archiv reportů CTS. Od r. 2011 již reporty nejsou publikovány na webu.

vše | 2019 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Kapustka, Katarína; Pauknerová, Karolína; Walls, Matthew (2019): Nálezová zpráva/Research report č. AMČR: C-201705710, Kokořínsko Landscape Project season 2019

Excavation of the rock shelters above Kačírek Lake, Institute of Archaeology, CAS, Prague

Kůrka, Petr (2010): Matematizace pojmů: spojitost a souvislost

CTS-10-05

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-10-05.pdf

Mensch, James (2010): Patočka´s Conception of the Subject of Human Rights

CTS-10-04

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-10-04.doc

Chvatík, Ivan (2010): Kdo obejme krásnou dívku?

CTS-10-03

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-10-03.doc

Chvatík, Ivan (2010): Jan Patočka’s “Care for the Soul” in the “Nihilistic” World

CTS-10-02

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-10-02.pdf

Chvatík, Ivan (2009): The Responsibility of the “Shaken” - Jan Patočka and his “Care for the Soul” in the “Post-European” World

CTS-09-06

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-09-06.pdf

Havel, Ivan M. (2009): Uniqueness of Episodic Experience

CTS-09-03

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-09-03.pdf

Havel, Ivan M.; Mitášová, Monika (2009): Percepce a tvorba agregátových objektů v prostoru

CTS-09-01

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-09-01.pdf

Kohout, J. (2008): Přehled novověkých evropských sociálně-filosofických idejí v společenském a ekonomickém kontextu

CTS-08-09

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-08-09.pdf

Chvatík, Ivan (2008): Křesťansky překonat křesťanství? Patočkův projekt autentického náboženství

CTS-08-08

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-08-08.pdf

Doležalová, Lucie (2008): Matouš Beran and his Wordplays: A Case Study on the Art of Memory in Late Medieval Bohemia; Ad hoc: Lists of Bernard Itier (1163-1225), librarian of St. Martial de Limoges

CTS-08-07

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-08-07.pdf

Balcar, Bohuslav; Pazák, Tomáš (2008): Quotients of Boolean Algebras and Regular Subalgebras

CTS-08-06

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-08-06.pdf

Havel, Ivan M. (2008): What Kind of Episodes are Stored in Episodic Memory?

CTS-08-04

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-08-04.pdf

Kůrka, Petr (2008): Objective reality and mathematical structures

CTS-08-03

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-08-03.pdf

Konopásek, Zdeněk (2008): Expertíza a politika životního prostředí: Případ projektu Natura 2000

CTS-08-02

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-08-02.pdf

Palouš, Radim (2008): Ekologie - péče o harmonii na světě; Ekologie a ekofilie

CTS-08-01

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-08-01.pdf

Doležalová, Lucie (2007): Biblia quasi in saculo: Summarium Biblie and other medieval Bible mnemonics

CTS-07-18

Chvatík, Ivan (2007): Contemporary Relevance of Plato´s Analysis of the Problem of Knowledge

CTS-07-17

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-07-17.pdf

Chvatík, Ivan (2007): Aktuálnost Platónovy analýzy problému vědění (K dialogu Theaitétos)

CTS-07-16

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-07-16.pdf

Kůrka, Petr (2007): Octahedron: a holomorphic symbolic representation of the complex sphere

CTS-07-15

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-07-15.pdf

Doležalová, Lucie (2007): Tibi Silens laus: Silence at the Edge of Language?; Nemini vetula placet? In search for positive representation of old women in the Middle Ages

CTS-07-14

Doležalová, Lucie (2007): Sicut mel dulce: The Pleasure of Reading the Bible in the Middle Ages

CTS-07-13

Sirovátka, J. (2007): Etika a tělesnost v myšlení E. Levinase

CTS-07-12

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-07-12.pdf

Chvatík, Ivan (2007): Dějiny Archivu Jana Patočky v Praze a co jim předcházelo

CTS-07-11

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-07-11.pdf

Kolektiv autorů, (2007): International Conference to commemorate Jan Patočka - ABSTRACTS

CTS-07-10

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-07-10.pdf

Chvatík, Ivan (2007): Proč jít k Euthydémovi do učení?

CTS-07-06

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-07-06.pdf

Manton, Eric (2007): Monitoring within the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR)

CTS-07-05

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-07-05.pdf

Manton, Eric (2007): Patočka and Ideology and the Politics of Human Freedom

CTS-07-04

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-07-04.pdf

Havel, Ivan M. (2007): Prožívání epizodických situací

CTS-07-03

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-07-03.pdf

Kůrka, Petr (2007): Metaforická existence komplexních čísel

CTS-07-02

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-07-02.pdf

Palouš, Martin (2007): Několik poznámek k výkladové praxi Evropského soudu pro lidská práva

CTS-07-01

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-07-01.pdf

Chytrý, Josef (2006): California Civilization and European Speculative Thought

CTS-06-19

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-06-19.pdf

Konopásek, Zdeněk (2006): Why experts are seen as neutral arbiters in the Czech Republic? Understanding the post-communist politics of de-politicization

CTS-06-18

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-06-18.pdf

Havlíček, Jan (2006): Experience of Episodic Situations

CTS-06-17

Pecáková, Iva (2006): Analysis as an Expedition. Membership Categorisation and Scientific

CTS-06-16

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-06-16.pdf

Chvatík, Ivan (2006): Rozum a zkušenost. Kde se bere matematika?

CTS-06-15

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-06-15.pdf

Chvatík, Ivan (2006): Jan Patočka a jeho filosofie dějin

CTS-06-14

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-06-14.pdf

Ajvaz, Michal (2006): Derridova kritika Husserlova pojetí časovosti (Úvahy nad knihou Hlas a fenomén)

CTS-06-13

Paleček, Jan (2006): O relativní existenci a relativní neexistenci duševní nemoci

CTS-06-12

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-06-12.pdf

Moural, Josef (2006): Language and Institutions in Searle´s The Construction of Social Reality

CTS-06-11

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-06-11.pdf

Moural, Josef (2006): The Reception of David Hume in Czech Thought

CTS-06-10

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-06-10.pdf

Moural, Josef (2006): Sókratova činnost v dialogu

CTS-06-09

Moural, Josef (2006): Metafilosofie u Davida Huma

CTS-06-08

Havel, Ivan M. (2006): Prožívání epizodických situací - modality a hraniční případy

CTS-06-07

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-06-07.pdf

Kouba, Petr (2006): Perspektivy současné medicíny ve světle Foucaultových dějin evropského myšlení

CTS-06-06

Trlifajová, Kateřina (2006): The discrete charm of nonstandard real numbers

CTS-06-05

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-06-05.pdf

Přibáň, Jiří (2006): Symbolická evoluce politické identity z ducha zákonů

CTS-06-04

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-06-04.pdf

Huntington, Patricia (2006): Primordial Attunement, Hardening and Bearing: A Heideggerian Exploration of Child Rearing

CTS-06-02

Fehr, Johannes (2006): Language as a System. Revisiting Saussure

CTS-06-01

Tengelyi, Laszlo (2005): Experience and Infinity in Kant and Husserl

CTS-05-14

Kouba, Petr (2005): Jaký je rozdíl mezi člověkem a zvířetem?

CTS-05-13

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-05-13.pdf

Chvatík, Ivan (2005): Religion oder Politik? Zu Jan Patočkas Begriff des geschichtlichen Handelns

CTS-05-12

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-05-12.pdf

Chvatík, Ivan (2005): Náboženství nebo politika? K Patočkově pojmu dějinného jednání.

CTS-05-11

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-05-11.pdf

Havel, Ivan M. (2005): Interdisciplinarita, transdisciplinarita a vysokoškolské vzdělávání

CTS-05-10

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-05-10.pdf

Balcar, Bohuslav; Jech, Thomas (2005): Weak distributivity, a problem of von Neumann and the mystery of measurability

CTS-05-09

Chvatík, Ivan (2005): Ah, ta láska nebeská - jak bych na ni mohl zapomenout!

CTS-05-08

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-05-08.pdf

Konopásek, Zdeněk (2005): Exploring ordinary resources of an extraordinary power:Toward ethnomethodological study of the communist regime

CTS-05-07

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-05-07.pdf

Kalva, Zdeněk (2005): Transdisciplinární aspekty kvantového magnetokalorického jevu a kvantové difuse

CTS-05-06

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-05-06.pdf

Hubatová-Vacková, Lada (2005): Vnitřní zrak - Jan Evangelista Purkyně, laboratoř vizuality a moderní umění

CTS-05-05

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-05-05.pdf

Chvatík, Ivan (2005): Jan Patočka and his concept of an

CTS-05-03

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-05-03.doc

Havel, Ivan M. (2005): A Structure Of Experienced Time

CTS-05-01

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-05-01.doc

Matoušek, Alexander (2004): "Le Chef-d´ oeuvre inconnu", mistrovské dílo v 19. století

CTS-04-21

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-04-21.doc

Frei, Jan (2004): Jenseits von "aussen" und "innen". Musik und Stimmung

CTS-04-20

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-04-20.doc

Santos, A. (2004): Kunst, Philosophie und Opfer. Welche Wahrheit, welches Scheitern? Über drei Praxisformen der dritten Bewegung in Jan Patočka

CTS-04-19

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-04-19.doc

Chvatík, Ivan (2004): Prolegomena to a Phenomenology of the Meaning of Human Life in the Late Essays of Jan Patočka

CTS-04-18

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-04-18.doc

Říha, Cyril (2004): Leonardovo teoretické malířství

CTS-04-17

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-04-17.doc

Chvatík, Ivan (2004): Prolegomena k fenomenologii smyslu lidského života v pozdních esejích Jana Patočky

CTS-04-16

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-04-16.doc

Havel, Ivan M. (2004): Po nás podoba (esej o umělých lidech)

CTS-04-15

Chvatík, Ivan (2004): Jak je důležité míti filipa (K Platónovu dialogu Charmidés)

CTS-04-14

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-04-14.doc

Balcar, Bohuslav; Hernandez-Hernandez, F.; Hrusak, M. (2004): Combinatorics of Dense Subsets of the Rationals,

CTS-04-13

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-04-13.pdf

Konopásek, Zdeněk; Stöckelová, Tereza; Zamykalová, Lenka (2004): Making pure science / pure politics (in the public controversy over the highway bypass of Plzeň)

CTS-04-12

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-04-12.doc

Bob, Petr (2004): Dissociation, Forced Normalization and Dynamic Multi-stability of Brain

CTS-04-11

Palouš, Martin (2004): Common Sense and the Rule of Law: Returning Voegelin to Central Europe

CTS-04-10

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-04-10.doc

Trlifajová, Kateřina (2004): Bolzanova teorie reálných čísel a její výklad

CTS-04-09

Miskiewicz, Wioletta (2004): Kognitivistische Naturalisierung des Geistes und phänomenologische Kritik des Psychologismus

CTS-04-08

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-04-08.doc

Palouš, Martin (2004): What Kind of God Does Human Rights Require?

CTS-04-07

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-04-07.doc

Akkerman, Avi (2004): Philosophical urbanism and deconstruction in city-form: An enviromental ethos for 21st century

CTS-04-06

Havel, Ivan M. (2004): Modality subjektivně prožívaných situací

CTS-04-05

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-04-05.doc

Konopásek, Zdeněk; Stöckelová, Tereza; Vajdová, Tereza; Zamykalová, Lenka (2004): Environmental controversies in technical democracy: Three case studies

CTS-04-04

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-04-04.pdf

Balcar, Bohuslav; Jech, Thomas (2004): Complete CCC Boolean Algebras, The Order Sequential Topology, And Problem of Von Neumann

CTS-04-03

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-04-03.doc

Kalva, Zdeněk (2004): Correlation function in two level magnetic system interacting with phonons (in phonon beads)

CTS-04-02

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-04-02.doc

Bob, Petr (2004): Pain, dissociation and subliminal self-representations

CTS-04-01

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-04-01.pdf

Matoušek, Alexander (2003): Promluva abstraktního malířství

CTS-03-26

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-03-26.doc

Kliková, Alice (2003): Fenomenologické přístupy k otázce identity osoby

CTS-03-24

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-03-24.doc

Kliková, Alice (2003): Dialogické jednání jako dramatizace ideje

CTS-03-23

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-03-23.doc

Trlifajová, Kateřina (2003): Tři zapadlé Bolzanovy teorie

CTS-03-22

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-03-22.doc

Trlifajová, Kateřina (2003): Teologické předpoklady vzniku Cantorovy teorie množin

CTS-03-21

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-03-21.doc

Chvatík, Ivan (2003): Platónova esopská bajka o Sókratovi a nesmrtelné duši

CTS-03-20

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-03-20.doc

Chvatík, Ivan (2003): Úvod k přednášce o bytí

CTS-03-19

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-03-19.pdf

Thiel, Detlef (2003): Husserls Phänomenographie

CTS-03-18

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-03-18.doc

Kalva, Zdeněk; Šesták, Jaroslav (2003): Diffusion, phase transition and magnetocaloric effect from the transdisciplinary perspective

CTS-03-17

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-03-17.doc

Patočka, Jan (2003): Poznámky o prostoru

CTS-03-16 Rukopisné poznámky

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-03-16.doc

Heidegger, Martin (2003): Dílo a pravda (překlad)

CTS-03-15 Překlad Ivan Chvatík

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-03-15.pdf

Chvatík, Ivan (2003): The Heretical Conception of the European Legacy in the Late Essays of Jan Patočka

CTS-03-14

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-03-14.pdf

Chvatík, Ivan (2003): Kacířské pojetí evropského dědictví v pozdních esejích Jana Patočky

CTS-03-13

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-03-13.pdf

Kosík, Karel (2003): Dialektika konkrétního (1. kapitola).

CTS-03-12

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-03-12.pdf

Blecha, Ivan (2003): Filosofie Jana Patočky - situace člověka ve světě a dějinách

CTS-03-11

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-03-11.pdf

Blecha, Ivan (2003): Fenomenologická koncepce Jana Patočky

CTS-03-10

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-03-10.pdf

Chvatík, Ivan; Prilutskij, Pavel (2003): Negativní platonismus

CTS-03-09

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-03-09.pdf

Chytrý, Josef (2003): California Civilization

CTS-03-08

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-03-08.pdf

Kouba, Pavel (2003): Problém třetího pohybu

CTS-03-07

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-03-07.pdf

Kouba, Pavel (2003): Von der Notwendigkeit der Krise

CTS-03-06

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-03-06.pdf

Kouba, Pavel (2003): Der Sinn der Anwesenheit

CTS-03-05

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-03-05.pdf

Kouba, Pavel (2003): Endlichkeit des Friedens

CTS-03-04

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-03-04.pdf

Fulka, Josef (2003): Foucalt, lecteur de Sade

CTS-03-03

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-03-03.pdf

Chvatík, Ivan (2003): Die ketzerische Auffassung des europäischen Erbes in den späten Essais Jan Patočkas

CTS-03-02

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-03-02.pdf

Zahavi, Dan (2003): Can The Mind Be Investigated Reflectively?

CTS-03-01

http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-03-01.doc