Akce

CTS organizuje dva pravidelné cykly seminářů. Pondělní semináře jsou více či méně interní a pracovní, zaměřené na systematické a soustavné studium vybraného problému týkajícího se typicky různých disciplín různým způsobem. Předpokládají soustavnou účast a samostatné studium probírané problematiky.

Čtvrteční semináře jsou otevřeny širší veřejnosti a kromě členů CTS zde vystupují domácí i zahraniční hosté.

Dvakrát ročně CTS pořádá Výjezdní zasedání vědecké rady a členů CTS s vědeckým programem.

Kromě toho CTS organizovala a organizuje řadu konferencí, workshopů a letních a zimních škol.