Fotogalerie

»1«2 3 [další]

8. 9. 2021 - Terénní expedice do Botswany

Navazuje na předchozí jihoafrické expedice zaměřené na výzkum biodiverzity podél dlouhého gradientu produktivity prostředí. Letos poprvé jsme navštívili jižní Afriku v období sucha. (Během analýzy dosud získaných dat se totiž ukázalo, že bez znalosti o suché polovině roku nelze zákonitostem biodiverzity plně porozumět.)
[zobrazit náhled fotek]

10. 11. 2016 - Týden vědy a techniky

Přednáška „Člověk versus příroda“ se konala v rámci Týdne vědy a techniky 2016 v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze. Prezentovala výsledky česko-norského projektu HACIER, který má ambice oddělit vliv zemědělství na ekosystémy od vlivu přirozených změn v přírodě. Videozáznam je ke zhlédnutí zde.
[zobrazit náhled fotek]

26. 9. 2016 - Terénní expedice Jakutsko, Rusko

Účast na mezinárodní konferenci „Paleolimnology of Northern Eurasia“, terénní výzkum termokrasových jevů a vegetace, odběry vzorků z jezer na pylovou analýzu. Hlavním cílem bylo studovat současné analogie pro periglaciální prostředí pleistocénu Evropy v souvislosti s projekty „Před neolitem“ a „HACIER“. (Fotografie Petr Pokorný a Jindra Prach.)
[zobrazit náhled fotek]

23. 5. 2016 - Terénní odběry vzorků pro paleoekologický výzkum

Dokumentace referenčních profilů a odběry vzorků pro výzkum biologických zbytků, izotopové a další analýzy, jejichž výsledky budou použity k rekonstrukci vývoje prostředí a regionálního klimatu v průběhu holocénu. Lokality: Valča (Slovensko), Broumovsko, Vladař. (Fotografie Jindra Prach a Petr Pokorný.)
[zobrazit náhled fotek]

2. 9. 2015 - Terénní výzkum a sběr vzorků - Sibiř

Expedice do oblasti jihozápadní Sibiře v rámci řešeného projektu HACIER měla za cíl sběr referenčních dat pro studium (makro)ekologických patterns v přirozené versus dlouhodobou zemědělskou činností postižené krajině. Sbírali jsme data o vegetaci, o výskytu měkkýšů a o základních vlastnostech prostředí. (Fotografie Petr Pokorný.)
[zobrazit náhled fotek]
»1«2 3 [další]