Selected bibliography of members of CTS

all | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1994 | 0000

Hradcová, Dana; Synek, Michal (2020): Obdělávat svou zahradu: Spekulativní etika Maríi Puig de la Bellacasa

In: Sociologický časopis / Czech Sociological Review, roč. 56, č. 2, str. 259–275. doi:10.13060/csr.2020.009.

Hradcová, Dana; Synek, Michal (2020): The rest is noise: on describing cognitive multiplicity

In: Qualitative Research. 2020, First Published Online. ISSN 1468-7941. doi:10.1177/1468794120975987.

Hradcová, Dana; Synek, Michal; Holmerová, Iva; Zgola, Jitka (2020): Promoting the enjoyment of food in dementia care: The Bon Appetit intervention in care homes

In: Timely psychosocial interventions in dementia care: Evidence-based practice., London, Jessica Kingsley Publishers, pp. 244–259.

Konopásek, Zdeněk (2020): Anthropocene: More than one, less than many

In: P. Pokorný & D. Storch, eds: Antropocén. Praha: Academia. Pp. 32-50 [detail]

Konopásek, Zdeněk (2020): Latour and anthropocene: Complicated relations between intellectual and political radicalism

Vesmír, 99 (150): 512-514 [detail]

Kvíčalová, Anna (2020): “Tiché jaro a ruch antropocénu,” in Antropocén, ed. Petr Pokorný and David Storch (Praha: Academia) 344-360

Kvíčalová, Anna (2020): Truly Unnatural”: Losing the Human in the Anthropocene / „Skutečně nepřirozené“: Ztráta člověka v antropocénu. In Sound end Environment: Contemporary Approaches to Sonic Ecology in Art / Zvuk a prostř

Kvíčalová, Anna (2020): Ten druhý smysl: Akustický obrat v dějinách vědy, Vesmír 99/9 (2020), 504-506

Pokorný, Petr; Konopásek, Zdeněk (2020): We are all in the thick of it: A dialogue about climate change science, politics and activism

In: A. Vondra, ed: Must environmentalism be alarmist? Searching for realistic answers. Brno: Books & Pipes. Pp. 67-105 [detail]