12. konference environmentální archeologie (KEA)

Datum konání: 8. 2. 2016 - 9. 2. 2016
Místo konání: Národní 3, Praha 1
„Před neolitem…”
Nezemědělské společnosti a jejich přírodní prostředí, případně vliv člověka na něj, jsou tradičním objektem zájmu environmentální archeologie. Zdůrazňována bývá rozmanitost nezemědělských strategií a vztah jejich nositelů k usedlým zemědělským komunitám, včetně výskytu přechodných forem vztahování ke světu. Na tyto diskuse bychom chtěli v průběhu konference navázat, a to bez jakéhokoliv geografického omezení. Navzdory tématu letošní KEA chceme povzbudit k účasti také badatele v oboru neolitické environmentální archeologie, protože z hlediska výrobního způsobu (subsistence) je v zásadě nemožné stanovit přesné dělící čáry a mnohdy je navíc dobré hledat poučení v kontrastech. Jako tradičně samozřejmě vyzýváme k účasti kolegy z vlastního jádra oboru environmentální archeologie (archeozoology, archeobotaniky, geoarcheology a pod.) . Vítány jsou též čistě paleoekologické příspěvky, pokud mají potenciál zajímavě nasvítit některý z aspektů světa někdejších lidí. Totéž platí o příspěvcích orientovaných na využití dnešních etnografických analogií.

Konferenci pořádá Centrum pro teoretická studia. Více informací na stránkách konference - http://www.cts.cuni.cz/KEA2016/

KEA 2016