Philosophie, Geschichte, Politik. Europa und die Sorge für die Seele

Datum konání: 31. 3. 2016 - 1. 4. 2016
Místo konání: seminární místnost CTS - Husova 4, Praha 1 (3. patro)
Česko-rakouské kolokvium
Kolokvium bude probíhat v němčině.

DONNERSTAG, 31. MÄRZ

14.00 Eröffnung

Ludger Hagedorn (Wien):
Sorge für die Seele und die Kriege des 20. Jahrhunderts

15.00
Jan Frei (Prag):
Der Staat der Wahrheit und das Haben-und-Herrschen-Prinzip. Zum Romverständnis Jan Patočkas

Pause

16.00
Martin Cajthaml (Olomouc):
Die Sorge für die Seele in der europäischen Geistesgeschichte

17.00
Sebastian Lederle (Wien):
Mythos oder Sorge für die Seele? Überlegungen zu Patočka und Blumenberg

FREITAG, 1. APRIL

9.30
Ilja Šrubař (Erlangen-Nürnberg / Konstanz):
Patočkas Idee der Öffnung als Auftrag Europas

Pause

10.30
Sandra Lehmann (Linz):
Fraglichkeit und moderne Krisis: Jan Patočkas durchgestrichene Eschatologie

11.30
Jakub Homolka (Prag):
Die Sorge für die Seele und das Problem der Modernität

12.30 Abschluss

Kolokvium je uskutečňováno díky finanční podpoře z programu AKTION Česká republika - Rakousko (projekt č. 74p2).

AKTION

Pořadatelem je Ústav filosofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a spolupořadatelem Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.

FLÚ FF UK

Přiložené soubory: