Lidé

CTS má v tuto chvíli 20 stálých zaměstnanců (na plný či částečný úvazek) a 2 postdoktorandy na dvouleté postdoktorandské praxi.

Ředitelem CTS je od dubna 2008 David Storch. Spoluředitelem je Ivan Chvatík, který je zároveň vedoucím Archivu Jana Patočky.

Přehled a detailní informace o jednotlivých členech CTS naleznete v levém menu stejně tak jako seznam všech našich současných i minulých hostů.