Čtvrteční seminář

30. 3. 2017: Počátky zemědělství [detail]

Přednáší Jaromír Beneš

Co píšeme

Peoples , Hervey; Duda, Pavel; Marlowe , Frank (2016): Hunter-Gatherers and the Origins of Religion

Human Nature, 27(3), 261-282. [detail]

Média

22. 3. 2017: ČT2 - Souvislosti Jana Pokorného [detail]

Přednáší David Storch Budoucnost člověka jako živočišného druhu - jedním z hostů byl David Storch

Novinky

8. 3. 2017 - Oddělení pro studium moderní české filosofie a Archiv Jana Patočky, FLÚ, zvou na kolokvium Patočkovo myšlení a dnešní svět, které se uskuteční 28. března 2017, program naleznete zde.
Vytvoření a zaslání dočasného hesla