Mgr. Eliška Bohdalková

Je studentkou biologie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, specializace Terestrická ekologie. Zabývá se gradienty biodiverzity a jejími prediktory, konkrétně pak vztahem mezi počtem druhů a počtem jedinců a rovnovážnou teorií dynamiky diverzity.

Aktuální granty (člen řešitelského týmu):

Je biologická diverzita omezená? Cesta k rovnovážné teorii biodiverzity [detail]

2016 - 2018, GA ČR 16-26369S panelu č. P505

Vybrané publikace:

Storch, David; Bohdalková, Eliška; Okie, Jordan (2018): The more-individuals hypothesis revisited: the role of community abundance in species richness regulation and the productivity-diversity relationship.

Ecology Letters 21: 920-937.