Mgr. Pavel Duda, Ph.D.

Vystudoval zoologii na Přírodovědecké fakultě JU v Českých Budějovicích se zaměřením na ekologii živočichů. Zabývá se evolucí chování člověka a lidoopů a rekonstrukcí fylogenetickéch vztahů lidských populací.

Vybrané publikace:

Duda, Pavel; Zrzavý, Jan (2016): Human population history revealed by a supertree approach

Scientific Reports, 6, 29890. [detail]

Peoples , Hervey; Duda, Pavel; Marlowe , Frank (2016): Hunter-Gatherers and the Origins of Religion

Human Nature, 27(3), 261-282. [detail]

Duda, Pavel (2015): Pygmejové pohledem evoluční biologie

In: Hroníková, Linda; Schierová, Zuzana a kol. Pygmejové: Nejmenší lidé pohledem antropologie. Academia, Praha.

Duda, Pavel; Zrzavý, Jan (2013): Evolution of life history and behavior in Hominidae: Towards phylogenetic reconstruction of the chimpanzee–human last common ancestor

Journal of human evolution, 65(4), 424-446.