MRes. Felix Jeschke, Ph.D.

E-mail: jeschke@cts.cuni.cz

Telefon: 221 183 538

Felix Jeschke je sociální a kulturní historik, specializuje se na dějiny střední Evropy 19. a 20. století. Vystudoval historii, češtinu a maďarštinu na UCL School of Slavonic and East European Studies v Londýně. Jeho disertační práce se zabývá rolí železnic ve tvorbě československého národního prostoru za První republiky. Působil jako externí výzkumník na Eötvös Loránd univerzitě a na Středoevropské univerzitě v Budapešti (2014-15). Zajímá se o roli prostoru a infrastruktur v kulturní historii; o nacionalismus, transnacionalismus a národní lhostejnost; o urbánní historii; a o Podkarpatskou Rus.

Vybrané publikace:

Jeschke, Felix (2016): Mountain Men on Iron Horses: National Space in the Representations of New Railway Lines in Inter-War Czechoslovakia

Bohemia, 56(2)

Jeschke, Felix (2014): „Poznejte svou vlast“: Železnice a vznik československého národního prostoru

Dějiny a současnost, 2 (14 February 2014), 14-17

Jeschke, Felix (2012): Dracula on Rails: The Pressburgerbahn Between Imperial Space and National Body, 1867-1935

Central Europe, 10.1 (May 2012), 1-17