Mgr. Jan Makovský, Ph.D.

E-mail: makovsky(zavinac)cts.cuni.cz

Telefon: 221 183 527

Studoval filosofii, francouzskou filologii a dějiny vědy se zvláštním zřetelem k francouzskému myšlení 17. století. V doktorské práci se zabýval vznikem prvního infinitesimálního počtu u Leibnize, Bernoulliho a L'Hospitala a postupy kalkulu na pomezí přírodní filosofie a metafyziky nekonečna. Otázku spojitosti v přírodě a jejího analytického uchopení studuje i v současnosti, a to se zaměřením na dopady kartesiánské racionality a mechanistické tradice na pojetí přírody v době antropocénu. Věnuje se též překladu děl klasické vědy především z latiny a francouzštiny.

Vybrané publikace:

Makovský, Jan (2020): The Renaissance of Numbers: on Continuity, Nature of Complex Numbers and the Symbolic Turn

In: Aither 23/2020 (International issue no. 7):58-85 | DOI: 10.5507/aither.2020.005

Makovský, Jan (2019): Cusanus and Leibniz: Symbolic Explorations of Infinity as a Ladder to God

In: Simon J.G. Burton, Joshua Hollmann, Eric M. Parker (eds.), Nicholas of Cusa and the Making of the Early Modern World, Brill: Leyden 2019, 450-484 | DOI: https://doi.org/10.1163/9789004385689_018

Makovský, Jan (2019): G. W. Leibniz, Pacidius Philalethi. Pacidius Philalethovi

Transl. J. Makovský, Oikoymenh: Praha 2019.

Makovský, Jan (2016): Markýz de l'Hospital a Analýza nekonečně malých

Paris: e-sorbonne.fr, 2015. Stable url: http://www.e-sorbonne.fr/theses/2015pa040061

Makovský, Jan (2014): The New Geometry of Francesco Patrizi

In Nejeschleba T., Blum P. R. (eds.), Francesco Patrizi the Philosopher of the Renaissance, Olomouc: CRT, 2014. ISBN 978-80-244-4428-4

Makovský, Jan (2013): Leibniz: mystika rozumu II

In: Studia Comeniana et historica 43, č. 89-90