Anna Kvíčalová, PhD.

Anna Kvíčalová
Anna Kvíčalová vystudovala religionistiku v Brně (MU), Amsterdamu (UvA) a Berlíně (FU), kde promovala s disertací na téma sluchu a mediální komunikace v raně moderním kalvinismu (oceněnou vyznamenáním summa cum laude). Mezi lety 2013-17 pracovala jako výzkumnice na Institutu Maxe Plancka pro historii vědy v Berlíně (v rámci projektů The Making of Acoustics in 16th to 19th Century Europe a Epistemes of Modern Acoustics). Je členkou berlínského centra pro historii epistemologie a materiální kultury (Knowledge in Motion) a zabývá se interdisciplinárním výzkumem historie smyslů, médií, vědy a náboženství v raně moderní Evropě. Její současný výzkumný projekt sleduje konstrukci kategorie hluchoty a měnící se definici správného sluchu a zvuku v Evropě 16. a 17. století.