RNDr. Kateřina Trlifajová, Ph.D.

Kateřina Trlifajová

E-mail: trlifaj@cts.cuni.cz

Telefon: 222 220 671

Kateřina Trlifajová se zabývá různými přístupy k nekonečnu a kontinuu v matematice a jejich filosofickými, případně teologickými souvislostmi. Vyšla z alternativní teorie množin, založené Petrem Vopěnkou. Tato teorie zaujala k nekonečnu postoj radikálně odlišný od klasické teorie množin, vykládá jej na podkladě fenomenologického pojmu horizontu, zachyceném v matematice pomocí polomnožin. Kateřina Trlifajová tento přístup dále rozvjí a konfrontuje jej s přístupem některých myslitelů klíčových pro dějiny nekonečna, Zénóna, G. Cantora a B. Bolzana.

Kateřina Trlifajová je vdaná, má manžela Jana Trlifaje a děti Lucii (* 1984), Justinu (* 1985), Magdalenu (* 1989), Šimona (* 1991) a Daniela (* 2001).

Vybrané publikace:

Ajvaz, Michal; Pauknerová, Karolína; Strobachová, Ingrid; Hudík, Marek; Pokorný, Petr; Kůrka, Petr; Trlifajová, Kateřina; Větrovcová, Marie; Velický, Bedřich (2018): Spor o proces a událost,

Pavel Mervart, Červený Kostelec, 2018. ISBN 978-80-74653-17-9. Odkaz na publikaci zde.

Frei, Jan; Trlifajová, Kateřina (2016): Spor o pravdu

Nakladatelství Filosofia, 2016. ISBN 978-80-7007-461-9. Odkaz na publikaci zde.

Trlifajová, Kateřina (2010): Anthropocentrism: Its Expulsion from Mathematics and Limits of Objectification

In: The Role of Anthropocentrism in Science, Collegium Helveticum, Zurich

Trlifajová, Kateřina (2009): Logické a filosofické hlavolamy Raymonda Smullyana

Vesmír 88/4, 274-275

Trlifajová, Kateřina (2007): Bolzanovo pojetí nekonečna a pravd o sobě

Filosofický časopis 4/55, str. 591-600

Trlifajová, Kateřina (2007): Mathematical Metaphors of Infinity

In: Approaching Scientific Knowledge: Metaphors and Models, Collegium Helveticum, Zurich, pp. 81 - 85, ISBN 978-3-9522441-6-3

Trlifajová, Kateřina (2006): Bolzanova měřitelná a dnešní reálná čísla

In: Osamělý myslitel Bernard Bolzano, ed. Trlifajová, K., str. 77 - 100, Filosofia, Praha, ISBN 80-7007-226-1

Trlifajová, Kateřina (2006): The Discrete Charm of Non-standard Real Numbers

In: From Truth to Proof, Nakladatelství FF UK, Praha, s. 64 - 75, ISBN 80-7007-203-2

Trlifajová, Kateřina (2005): Teologické zdůvodnění Cantorovy teorie množin

In: Filosofický časopis 2/53/2005, str. 195 – 218

Velický, Bedřich; Trlifajová, Kateřina; Šizling, Arnošt L.; Bob, Petr; Moural, Josef; Kratochvíl, Zdeněk; Chotaš, Jiří ; Chvatík, Ivan; Benyovszký, Ladislav; Havel, Ivan M.; Mitášová, Monika; Ajvaz, Michal; Pětová , Marie; Zervan, Marián; Marcelli, Miroslav; Lesák, František (2004): Prostor a jeho člověk

Praha: Vesmír. ISBN 80-85977-60-5. [detail]