Ing. Ivan Chvatík, Dr.h.c.

Ivan Chvatík

E-mail: chvatik@cts.cuni.cz

Telefon: +420 221 183 531

Absolvent Fakulty jaderné a technické fyziky ČVUT. Do 1989 vedoucí technického oddělení výpočetního střediska. Od roku 1968 externí aspirant na Filosofické fakultě UK u prof. Jana Patočky. Po nuceném penzionování Jana Patočky v r. 1972 aspiranturu přerušil a věnoval se organizování Patočkových bytových seminářů. Bezprostředně po Patočkově smrti r. 1977 ukryl jeho filosofickou pozůstalost.

Do r. 1989 vydal v samizdatu 27 svazků Archivního souboru prací Jana Patočky, za což v roce 1990 obdržel se svými spolupracovníky cenu ČSAV za rok 1989.

Překladatel filosofických textů z němčiny: Heideggerovy pozdní přendášky (1. vyd. Oxford 1985, 2. vyd. Praha 1993); Heideggerovo stěžejní dílo Bytí a čas, ve spolupráci s týmem oponentů, do r. 1989 cca 2/3 knihy v podobě samizdatových sešitů, úplné knižní vydání 1996. Před r. 1989 vedl filosofické bytové semináře, organizoval tajné návštěvy zahraničních filosofických hostů.

V lednu 1990 založil Archiv Jana Patočky při Filosofickém ústavu ČSAV. Od té doby je vedoucím tohoto archivu a řídí vydávání děl Jana Patočky (zatím 28 knih v různých nakladatelstvích, včetně 18 svazků Sebraných spisů). Od jara 1990 rovněž pracoval jako vládní zmocněnec pro založení Středoevropské univerzity. Až do zrušení její pražské pobočky v r. 1997 byl tajemníkem Pražské nadace pro Středoevropskou univerzitu.

Na podzimu 1993 rozšířil Archiv Jana Patočky na Kabinet pro teoretická studia a spojením tohoto Kabinetu s Centrem pro teoretická studia při Univerzitě Karlově vytvořil s Ivanem M. Havlem Centrum pro teoretická studia - společné pracoviště UK a AV ČR. Od té doby zástupcem ředitele tohoto Centra. V roce 1997 obdržel pamětní medaili Jana Patočky, kterou AV ČR vydala "u příležitosti 90. výročí narození a 20. výročí úmrtí Jana Patočky ... k ocenění výsledků práce českých a zahraničních vědců". V roce 2008 obdržel čestný doktorát Univerzity Karlovy v Praze.

Pracovní náplň - Současná krize racionality viděná prizmatem fenomenologicko-hermeneutické reinterpretace pojetí ideality. Rozum a zkušenost. Vysoké, nízké a matematické v rozumu. Předteoretická racionalita.

Ivan Chvatík na Wikipedii

Vybrané publikace:

Chvatík, Ivan; Máchalová, Jana (2019): Příběhy slavných vil renesančního Říma

Patočka, Jan; Abrams, Erica; Chvatík, Ivan; Učník, Ľubica; Landgrebe, Ludwig (2016): The Natural World as a Philosophical Problem (Přirozený svět jako filosofický problém)

Evanston: Northwestern University Press. ISBN 978-0-8101-3361-7 [detail]

Učník, Ľubica; Chvatík, Ivan; Williams, Anita (2015): Asubjective Phenomenology: Jan Patočka's Project in the Broader Context of his Work

Nordhausen : Bautz, ISBN 978-3-88309-993-4 (Libri nigri. 41) [detail]

Chvatík, Ivan (2015): Jan Patočka´s Studies on Masaryk

In: Hagedorn, Ludger - Dodd, James (editors) The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy, Volume XIV. Religion, War and the Crisis of Modernity. A Special Issue Dedicated to the Philosophy of Jan Patočka. USA and Canada: Routledge. pp. 136 - 160. ISBN 978-1-138-92396-6.

Chvatík, Ivan; Frei, Jan; Puc, Jan (2014): Jan Patočka: Fenomenologické spisy III/1 - Nitro a svět

Praha (OIKOYMENH), ISBN 978-80-7298-450-3, 341 s.

Chvatík, Ivan; Frei, Jan (2008): Jan Patočka: Fenomenologické spisy I – Přirozený svět

Praha (OIKOYMENH a FILOSOFIA), ISBN 978-80-7298-307-0 (OIKOYMENH), 978-80-7007-275-2 (FILOSOFIA), 471s.

Velický, Bedřich; Trlifajová, Kateřina; Šizling, Arnošt L.; Bob, Petr; Moural, Josef; Kratochvíl, Zdeněk; Chotaš, Jiří ; Chvatík, Ivan; Benyovszký, Ladislav; Havel, Ivan M.; Mitášová, Monika; Ajvaz, Michal; Pětová , Marie; Zervan, Marián; Marcelli, Miroslav; Lesák, František (2004): Prostor a jeho člověk

Praha: Vesmír. ISBN 80-85977-60-5. [detail]