doc. Petr Pokorný, Ph.D.

Petr Pokorný

E-mail: pokorny@cts.cuni.cz

Telefon: +420 221 183 533

Biolog, paleoekolog a environmentální archeolog. Zabývá se postglaciálním vývojem krajiny a vzájemným vztahem přírody a civilizace. Specializuje se na výzkum rostlinných zbytků, zejména na pylovou analýzu. Ve své práci kombinuje přístupy několika tradičních oborů - ekologie, botaniky, archeologie a kvartérní geologie. Učí na Přírodovědecké fakultě UK a příležitostně též na dalších fakultách UK a jiných vysokých školách. Věnuje se též popularizaci vědy (například na stránkách časopisů Vesmír a Živa). Působí v redakčních radách odborných periodik (Preslia, Archeologické rozhledy, Fossil Imprint, Pražské egyptologické studie) a na poli ochrany přírody (je předsedou Přeshraniční vědecké rady Národních parků České a Saské Švýcarsko a členem Vědecké rady Globálního Geoparku UNESCO Český ráj). Kromě vědeckých a popularizačních článků je autorem a editorem řady knih, například Krajina a revoluce (spolu s Jiřím Sádlem, Pavlem Hájkem, Dagmar Dreslerovou a Václavem Cílkem), Něco překrásného se končí (spolu s Miroslavem Bártou), Bioarcheologie v České republice (spolu s Jaromírem Benešem) Neklidné časy, Afrika zevnitř a Antropocén (spolu s Davidem Storchem). Ředitelem CTS je od roku 2019.

Petr Pokorný na Google Scholar

Petr Pokorný na ORCID

Pro další publikace přejděte do vyhledávání publikací - zde