Mgr. Jan Paleček

E-mail: janpalecek@centrum.cz

Telefon: +420 221 183 527

Vystudoval Fakultu sociálních věd, obor sociologie (Mgr. 2004).V občanském sdružení Fokus Praha pracoval s duševně nemocnými lidmi v chráněném bydlení (1995-2002). Byl ředitelem Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví (2001-2004). V Centru pro rozvoj péče o duševní zdraví koordinoval pracovní skupinu pro chráněné bydlení (1999-2000) a podílel se na výzkumných projektech v psychiatrické péči (2002-2004). Výzkumným pracovníkem CTS je od roku 2005. Studuje sociologicky psychiatrickou a pastorační praxi.

Vybrané publikace:

Konopásek, Zdeněk; Paleček, Jan (2012): Apparitions and possessions as boundary objects: An exploration into some tensions between mental health care and pastoral care

Journal of Religion and Health, 51 (3): 970-985