Mgr. et Mgr. Radan Haluzík, Ph.D.

E-mail: haluzik(zavinac)cts.cuni.cz

Telefon: 222 220 526

Vystudoval biologii a ekologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Sociální antropologii pak studoval na IZV UK a Stanford University v USA. Predoktorandské studium pod vedením prof. Ernesta Gellnera absolvoval na Centre for the Study of Nationalism na Central European University. Doktorandské studium a Ph.D. získal v Anglii na University College London.

Přednášel na FAMU, Fakultě humanitních studí UK, New York University v Praze, CERGE-EI (UPCES), Fakultě sociálních věd UK a Přírodovědecké fakultě UK. Zabývá se a přednáší o současném nacionalismu, vztahu politiky a estetiky, filmu a společnosti, dále pak o sociálním životě věcí, antropologií socialismu a postsocialismu, vztahu člověka k přírodě, divočině a divošství. Ve svém terénním výzkumu se nejvíce zaměřuje na současné etnické konflikty. Jako sociální antropolog a válečný reportér působil ve válečných oblastech v Bosně, Kosovu, Chorvatsku, Čečensku, Gruzii, Abcházii, Jižní Osetii, Arménii, Náhorním Karabachu a dále pak Afganistanu, peruánské Amazonii, mexickém Chiapasu a Kurdistánu. Zajímají jej zde aktérské motivace jednotlivců-vojáků i celých národních hnutí do těchto konfliktů vstoupit a hlavně pak vztah mezi nacionalistickou estetikou a uměním a politickým programem vedoucím do války.

Aktuální granty (řešitel):

Velký dům jako tradiční odpověď na výzvy modernity: Tenze a paradoxy střetů tradice a modernity zhmotněné ve vilách etnických minorit na Záp. Balkáně [detail]

2020 - 2022, GA ČR 20-28848S panelu č. P410

Vybrané publikace:

Haluzík, Radan (2017): O ambivalentní moci a násilí pouličního dramatu: od politiky karnevalu ke karnevalu politiky

In: Loewenstein Bedřich W., Hlavačka Milan, Šístek František – Násilí: jiná moderna. Praha: Historický ústav AVČR. ISBN: 978-80-7286-306-8. s. 51-86

Haluzík, Radan (2016): “Qui y a-t-il derriére tout ça?”: Révolutions et théries du complot en Europe de l’est.

Diogéne: Revue internationale des sciences humaines. No 249-250 (2015). ISBN 978-2-13-065090-4. [detail]