Doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D.

Havel, Ivan M.

E-mail: havel(zavinac)cts.cuni.cz, kancelar.imh(zavinac)gmail.com

Osobní webové stránky: http://www.cts.cuni.cz/~havel/

Telefon: +420 221 183 529

Ivan M. Havel absolvoval ČVUT v Praze v roce 1966. V letech 1969-71 studoval Ph.D. (počítačové vědy) na UCLA v Berkeley. Několik let pracoval jako výzkumný pracovník na Československé akademii věd. Zajímá se o počítačové vědy, umělou inteligenci, kognitivní vědy a s nimi spojené filosofické otázky. Před pádem komunismu pořádal, kromě své polooficiální vědecké práce, bytové semináře ve svém bytě v Praze a spolupracoval na vydávání samizdatů. Od listopadu 1989 do června 1990 se angažoval v politice jako člen politického hnutí Občanské forum.

V současné době je docentem na Univerzitě Karlově, působí v Centru pro teoretická studia - transdisciplinárním společném pracovišti UK a AV ČR, jehož byl do března 2008 ředitelem. Přednáší na MFF UK. Od roku 1990 je šéfredaktorem přírodovědeckého časopisu Vesmír. Je členem Academia Europea a v radách několika dalších akademických institucí a vzdělávacích nadací.

Vybrané publikace:

Havel, Ivan M. (2019): 70 let podivné vědy

1 vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2019, 248 s. 11933. ISBN 978-80-01-06667-6.

Havel, Ivan M.; Mitášová, Monika (2018): Umělá inteligence a umění

In: (Č. Šašinka et al., eds.): Kogníce a umělý život 2018, Floe, Brno 2018, s. 23-24. [ISBN 978-80-88123-24-8] (recenzovaný sborník). [detail]

Havel, Ivan M. (2018): Zápisky introspektora

Praha, OIKOYMENH. [ISBN: 978-80-7298-248-6] (kniha 112 s.).

Havel, Ivan M. (2017): Conversations across the Prison Wall

The Massachusetts Review, vol. LVIII (2017), No 3, pp 444–452.

Ajvaz, Michal; Havel, Ivan M. (2017): Pokoje u moře

Červený Kostelec, Nakladatelství Pavel Mervart.

Havel, Ivan M.; Mitášová, Monika (2017): Vnímání pohybu: Reflektovaný a nereflektovaný pohled v souvislosti s architekturou

In: Kognícia a umelý život 2017 (recenzovaný zborník), Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, str. 64-70. ISBN 978-80-223-4346-6 [detail]

Havel, Ivan M. (2016): Model prožívaného času podle Petra Vopěnky

Filosofický časopis 64, No 4, pp. 539–560

Havel, Ivan M. (2013): On the Way to Intelligence Singularity

In: Topics in Intelligent Engineering and Informatics, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, str. 3 - 26, DOI 10.1007/978-3-642-34422-0

Havel, Ivan M. (2013): Zjitřená mysl a kouzelný svět

Praha, Dokořán

[detail]

Havel, Ivan M.; Mitášová, Monika (2012): Přirozené a umělé

In: (J. Kelemen, P. Nahodil, eds.) Kognice a umelý život XII, České vysoké učení technické v Praze 2012, s. 73–77 [ISBN 978-80-86742-34-2, poč. stran 270] [detail]

Havel, Ivan M. (2011): Cestou k inteligenční singularitě

In: Hlavou zeď 2011. Úvahy nad civilizací a její budoucností., Praha, dybbuk, str. 183 - 217 [detail]

Havel, Ivan M. (2011): Seeing Numbers

In: The Best Writing on Mathematics 2011 (Edited by Mircea Pitici), Princeton University Press, Princeton 2011 [detail]

Ajvaz, Michal; Havel, Ivan M. (2010): Sindibádův dům

Červený Kostelec, Nakladatelství Pavel Mervart, 288 stran, ISBN 978-80-87378-32-8 [detail]

Havel, Ivan M. (2009): Seeing Numbers

In: Witnessed Years: Essays in Honour of Petr Hájek, (P. Cintula, Z. Haniková, V. Švejdar, eds.), Colledge Publications, London, pp. 71–86

Havel, Ivan M. (2008): Sixty years of cybernetics: Cybernetics still alive

Kybernetika 44, No 3, pp. 314-327

Ajvaz, Michal; Havel, Ivan M. (2008): Snování

Červený Kostelec, Nakladatelství Pavel Mervart, ISBN: 978-80-86818-71-9, 208 stran [detail]

Havel, Ivan M. (2007): Po nás podoba (Esej o umělých lidech)

In: Umělá inteligence V. (V. Mařík a kol., eds.), Academia, Praha, s. 29–42.

Havel, Ivan M. (2007): Prožívání epizodických situací

In: Myseľ, inteligencia a život (V. Kvasnička, P. Trebatický, J. Pospíchal a J. Kelemen, eds.), Vydavateľstvo STU, Bratislava, s. 27-70.

Havel, Ivan M.; Mitášová, Monika (2006): Zjednávání struktur

In: Svět jako struktura, struktura jako obraz, str. 15-33, FHS UK, Praha, ISBN 80-239-8518-3

Havel, Ivan M. (2005): Zvednuté obočí a zjitřená mysl

Praha, Dokořán [detail]

Velický, Bedřich; Trlifajová, Kateřina; Šizling, Arnošt L.; Bob, Petr; Moural, Josef; Kratochvíl, Zdeněk; Chotaš, Jiří ; Chvatík, Ivan; Benyovszký, Ladislav; Havel, Ivan M.; Mitášová, Monika; Ajvaz, Michal; Pětová , Marie; Zervan, Marián; Marcelli, Miroslav; Lesák, František (2004): Prostor a jeho člověk

Praha: Vesmír. ISBN 80-85977-60-5. [detail]

Havel, Ivan M. (1998): Otevřené oči a zvednuté obočí

Praha, Vesmír [detail]

Havel, Ivan M. (1996): Scale Dimensions in Nature

International Journal of General Systems 24(3) (1996), pp. 295-324