HACIER - metody sběru dat

Místo konání: CTS - Husova 4, Praha 1
28. makroekologický seminář na CTS. Začátek ve 13 hod.
Seminář povedou Arnošt Šizling a Petr Pokorný. Představí cíle a metody sběru dat, které budou aplikovány během expedice, plánované v rámci projektu HACIER na léto 2015.
Diskuse s vyučujícími a studenty z Přírodovědecké fakulty UK.