Mgr. Robert Pacák

Robert Pacák

E-mail: R.Pacak@seznam.cz

Telefon: 221 183 532

Je doktorský student na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se návrhem metod pro indikaci preferencí druhů k faktorům životního prostředí, počítačovými simulacemi vývoje biodiverzity v Holocénu a rovnovážnou teorií dynamiky diverzity.

Aktuální granty (člen řešitelského týmu):

HACIER - Vliv zemědělství na fungování a stabilitu společenstev: makroekologická analýza paleobiologických dat [detail]

2014 - 2017, Česko-norský výzkumný program (CZ09), 7F14208, Rozhodnutí č. MSMT-28477/2014

Je biologická diverzita omezená? Cesta k rovnovážné teorii biodiverzity [detail]

2016 - 2018, GA ČR 16-26369S panelu č. P505