Jan Palouš

Palouš, Jan
Prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc. (*1949) vystudoval astronomiii a astrofyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. V Astronomickém ústavu AV ČR se zabývá vyvojem galaxií, tvorbou hvězd a mezihvězdnou hmotou.

přehled publikační činnosti