RNDr. Tomáš Pazák, Ph.D.

Pazák, Tomáš

E-mail: pazak@cts.cuni.cz

Telefon: +420 221 183 538

T. Pazák po dvou letech studia Fakulty Strojní na ČVÚT v Praze přestoupil v roce 1995 na Matematicko-Fyzikální fakultu University Karlovy v Praze, kde obhájil diplomovou práci z Obecné topologie Bellova konstrukce topologických prostorů a Stoneova dualita (Mgr. 2001).

V letech 2001--2006 doktorská studia na MFF UK pod vedením B. Balcara (RNDr. 2003), kde v roce 2006 podal a obhájil disertační práci Exhaustive Structures on Boolean Algebras (Ph.D. 2007). V roce 2006 se podílel na organizaci mezinárodní topologické konference TOPOSYM 2006.

V současné době se s B. Balcarem zabývá studiem matematických struktur (topologických a kombinatorických) na Booleových algebrách a vlastnostmi jejich forcingových rozšíření. V této souvislosti se také zajímá o filosofické přesahy axiomatiky klasické teorie množin a filosofii matematiky a vědy vůbec. Mezi jeho další zájmy patří výpočetní technika a světová kinematografie.

Vybrané publikace:

Balcar, Bohuslav; Pazák, Tomáš (2009): Quotients of Boolean algebras and regular subalgebras

Archive for Mathematical Logic

Balcar, Bohuslav; Jech, Thomas; Pazák, Tomáš (2005): Complete CCC Boolean Algebras, the Order Sequential Topology and a Problem of John von Neumann

Bulletin of the London Mathematical Society 37, 885-898.