Stálí členové


Michal Ajvaz [detail]

Filosof a spisovatel. Píše básně, povídky, romány, eseje i teoretické studie.

email: michalajvaz@seznam.cz

Václav Cílek [detail]

Geolog a esejista.

email: cilek@gli.cas.cz

Jan Frei [detail]

Filosof. Pracuje v Archivu Jana Patočky, spolupracuje na vydávání Patočkových spisů.

email: frei@cts.cuni.cz

Ivan M. Havel [detail]

Kognitivní vědy, filosof. Zajímá se o počítačové vědy, umělou inteligenci, kognitivní vědy a s nimi spojené filosofické otázky.

email: havel@cts.cuni.cz, kancelar.imh@gmail.com | osobní web: http://www.cts.cuni.cz/~havel/

Jan Hošek [detail]

Geolog. Zabývá se interpretací čtvrtohorního geologického záznamu.

Ivan Chvatík (spoluředitel) [detail]

Filosof, fenomenolog. Zakladatel a vedoucí Archivu Jana Patočky, řídí vydávání děl Jana Patočky.

email: chvatik@cts.cuni.cz

Zdeněk Konopásek [detail]

Sociolog. Na poli vědních studií (STS) se zabývá zejména složitými vztahy mezi vědou a politikou, expertízou a demokracií.

email: konopasek@cts.cuni.cz | osobní web: http://zdenek.konopasek.net

Roman Kotecký [detail]

Matematický fyzik. Zabývá se matematikou a fyzikou fázových přechodů.

email: kotecky@cts.cuni.cz | osobní web: http://www.cts.cuni.cz/~kotecky/

Pavel Kouba [detail]

Filosof. Vychází z Husserlovy a Heideggerovy fenomenologie. Zaměřuje se na aktuální problémy fenomenologické a hermeneutické filosofie

email: koubap@cts.cuni.cz

Petr Kůrka [detail]

Matematik. Zabývá se složitostí dynamických systémů, symbolickou dynamikou, celulárními automaty a číselnými soustavami.

email: kurka@cts.cuni.cz | osobní web: http://www.cts.cuni.cz/~kurka

Alexander Matoušek [detail]

Historik umění, filosof. Zajímá se o fenomenologii, religionistiku, teorii a historii umění.

email: matousek@cts.cuni.cz

Petr Meduna [detail]

Archeolog.

email: meduna@cts.cuni.cz

Jan Palouš [detail]

Astronom. V Astronomickém ústavu AV ČR se zabývá vyvojem galaxií, tvorbou hvězd a mezihvězdnou hmotou.

email: palous@ig.cas.cz

Karolína Pauknerová [detail]

Antropoložka a archeoložka.

email: pauknerova@cts.cuni.cz | osobní web: http://pauknerova.wz.cz/

Jitka Pelikánová [detail]

Editorka Patočkových sebraných spisů.

email: pelikanova@cts.cuni.cz

Petr Pokorný [detail]

Biolog. Zabývá se kvartérní paleoekologií, vývojem vegetace a krajiny.

email: pokorny@cts.cuni.cz

Cyril Říha [detail]

Filosof a teoretik architektury. Zabývá se především výzkumem současných měst.

email: riha@cts.cuni.cz

Jakub Steiner [detail]

Ekonom. Zabývá se ekonomickou teorií a teorií her.

email: jakubsteiner77@gmail.com

David Storch (ředitel) [detail]

Biolog a ekolog. Zabývá se makroekologií, biodiverzitou a evoluční ekologií.

email: storch@cts.cuni.cz | osobní web: http://www.cts.cuni.cz/~storch/

Irena Šímová [detail]

Bioložka, především ekoložka a botanička. Zabývá se možnými mechanismy, které jsou zodpovědné za variabilitu v počtu druhů na různých prostorových úrovních.

email: simova@cts.cuni.cz

Arnošt L. Šizling [detail]

Biolog a ekolog.

email: sizling@cts.cuni.cz | osobní web: http://www.sweb.cz/arnost.l.sizling/

Ladislava Švandová [detail]

Archivářka Archivu Jana Patočky, editorka Patočkových sebraných spisů.

email: ladka@cts.cuni.cz

Bedřich Velický [detail]

Teoretický fyzik. Na CTS se zaměřuje na filosofii a historii přírodních věd.

email: velicky@karlov.mff.cuni.cz

Marie Větrovcová [detail]

Matematička a filosofka. Zabývá se historií a filosofií matematiky.

email: vetrovcova@cts.cuni.cz