Transdisciplinární konference na počest Ivana M. Havla


11. listopadu 2021, Knihovna Václava Havla, Ostrovní 129/13, Praha

Když letos zemřel Ivan M. Havel, uvědomili jsme si opravdu naplno – my, kdo jsme ho znali a kteří jsme s ním tak či onak spolupracovali – jak mimořádnou osobnost jsme ztratili. „Nejvíc ho, myslím, bavilo sedět u stolu a poslouchat, jak se respektovaní vědci hádají. A jak z té hádky pozvolna vyvstává nějaké zásadní téma, jak se z ní rodí myšlenka,“ napsal ve své vzpomínce David Storch, který po něm na dlouhou řadu let převzal ředitelování Centra pro teoretická studia. Abychom uctili Ivanovu památku a připomenuli si jeho jedinečnou úlohu, rozhodli jsme se uspořádat vědeckou konferenci, které by se snad on sám rád zúčastnil – tedy nepříliš formální debatu k tématům, která mu byla blízká, v prostorách, kde by nejspíš on také rád seděl, s lidmi nejrůznějších oborů, se kterými si rád povídal.
Fascinovaly ho možné souvislosti mezi různými vědními obory, což ho mimo jiné znovu a znovu přivádělo k radikální vědecké sebereflexi. Konference by měla pokrýt čtyři oblasti, kterým se Ivan M. Havel dlouhodobě věnoval nebo ke kterým nedávno významně přispěl:

I. Vědomí, přirozená a umělá inteligence
Umělá a možná i přirozená inteligence je optimalizačním algoritmem, který si na cestě za svým cílem zjednává různé kognitivní funkce, mentální modely či schopnost jazyka. Zjednává si takto i vědomí? A pokud ano, jaké potom bude vědomí budoucí umělé superinteligence?
Jan Romportl, moderátor (9.20–9.30)
Jiří Horáček (9.30–9.40)
Radek Schuster (9.40–9.50)
diskuse k 1. bloku (9.50–10.30)

II. Na rozhraní jazyka, vědy a umění
Široká verze transdisciplinarity: vzájemné vztahy vědy a umění jakožto různých forem tvůrčí činnosti. Komparace jejich přístupů a způsobů vyjadřování – „jazyků“. Praxe literatury, divadla či architektury a jejich teoretická reflexe.
Cyril Říha, moderátor (10.50–11.00)
Michal Ajvaz (11.00–11.10)
Radka Denemarková (11.10–11.20)
Monika Mitášová (11.20–11.30)
diskuse k 2. bloku (11.30–12.00)

III. Antropocén
Člověk a příroda ve (staro)nových souvislostech. Antropocén jako popis
stavu světa i sdílený objekt přírodních a společenských věd. Lokální a globální ve „věku člověka“.
Anna Kvíčalová, moderátorka (13.30–13.40)
Petr Pokorný (13.40–13.50)
Radan Haluzík (13.50–14.00)
Eliška Fulínová (14.00–14.10)
diskuse ke 3. bloku (14.10–14.40)

přestávka na kávu (14.40–15.00)

IV. Setkávání na přechodu
Fifi a Scifi. Myšlenky zrající na stromech.
Fázové přechody. A na závěr slovo o transdisciplinaritě IMH.
Jan Palouš, moderátor (15.00–15.10)
Kateřina Trlifajová (15.10–15.20)
Roman Kotecký (15.20–15.30)
Martin Palouš (15.30–15.40)
diskuse k 4. bloku (15.40–16.10)

Zakončení:
Petr Pokorný a Ivan Chvatík

Pořádá Centrum pro teoretická studia UK a AV ČR, Knihovna Václava Havla, Fakulta humanitních studií UK a časopis Vesmír.

Ve společenských prostorách Knihovny Václava Havla, Ostrovní 129/13, v centru Prahy

Transdisciplinární konference na počest Ivana M. Havla bude přenášena také online, sledovat ji můžete zde:

https://havelchannel.cz/cs/01554